Wat sê die Bybel

 

Ons poog om in hierdie afdeling so sensitief moontlik, maar steeds eerlik en getrou aan die Woord van die Here, antwoorde op jou vrae te gee. Neem kennis dat hierdie nié noodwendig die standpunt van Agapé Gemeente, of die Kerk van die Nasarener Internasionaal is nie, aangesien die vrae deur individue beantwoord word.

Search Knowledge Base by Keyword

Algemeen
Ander Gelowe
Die Eindtyd
Dissipelskap
  • Articles coming soon
Finansies
  • Articles coming soon
Huwelike
  • Articles coming soon
Moets & Moenies
  • Articles coming soon
Ouers & Kinders
  • Articles coming soon
Verhoudings
  • Articles coming soon
Verslawing
  • Articles coming soon
Wet vs. Genade
  • Articles coming soon